ALE/ALE-D

高精度:多重软件分析法,多种应用模式,高精度运动系统; 高效率:一台维修工作站确认多台在线机的检测数据,实现全自动化制程管控;

产品应用 功能特点 性能参数
高精度                                         
多重软件分析法,多种应用模式,高精度运动系统
高效率

一台维修工作站确认多台在线机的检测数据,实现全自动化制程管控

◎  高清彩色全局曝光数字相机速度提升30%         

◎  高景深远心镜头,可测高元件侧面焊点

◎  支持smt炉前,炉后以及dip工位的检测         

◎  支持0201封装的元件检测

◎  CAD数据导入,自动链接元件库,自动抽色       

◎  真正的不停机离线编程以及程序更新

◎  MES数据对接,实现智能化工厂                 

◎  支持多线体集中管理与远程服务